ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΧΕΙΡΟΠΙΗΤΟ ,ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΑΤΟΦΙΟ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ ΒΑΛΤΙΚΗΣ ,HAND MADE KOMBOLOI NATURAL AMBER NICE COLORS FROM BALTTIC