ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ

 KOLOMBIAN AMBER  KOMBOLOI