κομπολοι  Από παλιά παράθυρα στούκας, όταν υπήρχε φτώχεια στο 2ο παγκόσμιο πόλεμο και δεν υπήρχαν υλικά να φτιάξουνοι αιγύπτιοι προσευχητάρια, ξήλωναν τα παράθυρα κι έφτιαχναν κομπολόγια.