ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΙΝ ΜΑΣΤΙΧΑ ΠΑΛΙΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΚΟΠΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ 

KOMBOLOI CATALIN  MASTIC   NEW CUT OLD MATERIAL