ΠΑΛΙΑ ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ ΚΑΧΡΑΜΑΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

UNIQUE OLD AMBER  KAHRAMAN