ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΚΟΥΚΟΥΤΣΙ ΚΑΙ  ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ

KOMBOLOI HAND MADE KOMBOLOI OF SEEDS AND  NUTMΕG ( AROMATIC KOMBOLOI )