ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟ ΜΟΣΧΟΚΑΡΥΔΟ

KOMBOLOI HAND MADE KOMBOLOI OF NUTMΕG ( AROMATIC KOMBOLOI )