ΕΒΕΝΟΣ ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΜΑΥΡΟ ΕΒΕΝΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΟ

KOMBOLOI MADE OF EBONY