ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ ΒΑΛΤΙΚΗΣ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΤΟΦΙΟ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ, ΜΟΝΑΔΙΚΑ

AMBER KOMBOLOI WORRY BEAD