ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΦΑΤΟΥΡΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΠΡΙΝ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΑΡΑΒΙΑ (ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ), ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΦΑΤΟΥΡΑΝ ΠΑΛΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ  ΦΑΤΑΡΑΝ
VERY OLD KOMBOLOI FATURAN

BAKELITE AND AMBER