ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ ΑΡΑΒΙΑΣ ΚΑΧΡΑΜΑΝ , ΠΑΛΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΑΡΑΒΙΚΟ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ , ΚΑΧΡΑΜΑΝ 

KOMBOLOI MAED FROM OLD AMBER KAHRAMAN  كهومان

 KOMBOLOI   ΚΟΜΠΟΛΟΙ   KOMPOLOI

سبح العمبر الالماني القديم