ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΚΟΚΚΟΦΟΙΝΙΚΑΣ

KOMBOLOI COCONUT 

‏سبحة الكوك.